CZ SK RU
Design for you

ViSoft - 3D vizualizace ProCeram

V mnohých projektech se setkáváme pouze se specifikací prostor „keramická dlažba“ a výběr je ponechán na investorovi nebo stavební firmě, která objekt realizuje. V prvním i druhém případě však často jde o lidi, kteří nemají zkušenosti, nejsou seznámeni s novými materiály a trendy. Výběr, který provedou, je většinou limitován designem pouze jedné dlaždice. Nedokáží si představit možnosti kombinací barev a rozměrů. Tato část je také pro projektanta pracná a často mu chybí rovněž dostatek času a informací ke zpracování i v detailu kvalitního návrhu. Nové série mají většinou více rozměrů a barev, a teprve jejich kombinacemi vynikne jejich krása, kterou jinak neobjevíme.

3D vizualizace Visoft Vám umožní prohlédnout si Váš interiér v konečné fázi ještě před raealizací

Právě ve skutečnosti, že dokáže zájemci věrně zobrazit, jak bude vyhlížet jím zvolená dlažba a obklad po aplikace v daném prostoru je největší přínos programu ViSoft. Není samozřejmě na omezeném prostoru možné popsat všechny funkce a možnosti nového programu, ale ve zkratce se o to pokusíme.
Práci v tomto programu začínáme nákresem půdorysu a rozmístěním zařizovacích předmětů, kterých je v databázi opravdu dostatek. Je možné předměty rozměrově měnit a pohybovat s nimi tak, aby byl prostor řešen účelně, splněny požadavky zákazníka i norem a obecně platných zvyklostí. Půdorys se mimo jiné stává také podkladem pro rozvody vody, elektrického proudu a odpady. V databázi programu najdeme celkem pět tisíc výrobků dovážených na český trh. Po odsouhlasení dispozičního řešení přecházíme k výběru obkladů a dlažeb.Po této proceduře už následuje pouze příkaz pro automatické položení. Samozřejmě, že v praxi je vše poněkud složitější, ale právě to umožňuje řešit všechny důležité detaily a výsledek je barevný výtisk všech stěn i podlahy, a pro obkladače i pro zákazníka trojrozměrný pohled z kteréhokoli bodu místnosti. Poslední stránkou v programu je kalkulační tabulka s udáním množství obkladů a dlažeb, zaokrouhleného na krabice váhy a ceny jednotlivých položek i cenové součty. Více vizualizací vytvořených v programu ViSoft naleznete zde.
Ceník grafických prací v programu ViSoft naleznete zde Grafické práce.

ProCeram - koupelny
|Copyright © 2010 - 2014 ProCeram a.s.